O #BialeCertyfikaty trzeba wnioskować do URE przed rozpoczęciem przedsięwzięcia ×

Czytelnia

tutaj będę zamieszczał materiały do wykorzystania lub refleksji

Regulacje prawne

Baza ważniejszych regulacji prawnych

W zakresie efektywności energetycznej

Opracowując audyty efektywności energetycznej często zaglądam do następujących dokumentów:

W zakresie odnawialnych źródeł energii

Opracowując analizy i koncepcje związane z energetyką obywatelską oraz generacją rozproszoną sięgam przede wszystkim do:


Przemysł w Dyrektywie EED

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej obowiązuje od 4 grudnia 2012 roku, a Państwa Członkowskie miały obowiązek ją transponować do 5 czerwca 2014r. W Polsce, tradycyjnie, nie dotrzymano tego terminu a projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej wciąż jest w fazie konsultacji międzyresortowych w Rządzie i nie został nawet przekazany do Sejmu (piszę ten tekst w lipcu 2015). Tymczasem zapisy Dyrektywy EED będą miały wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw będących konsumentami energii oraz na budżety jednostek publicznych, które mają pełnić wzorcową rolę we wdrażaniu rozwiązań pro-efektywnościowych. Wątków do poruszenia jest wiele, ale w tym poście chcę się podzielić wybranymi aspektami Dyrektywy, które mają szczególne odniesienie dla przedsiębiorstw produkcyjnych będących konsumentami energii. Zapraszam do zapoznania się z prezentacją, którą wygłosiłem w ramach Seminarium "Efektywność Energetyczna w przemyśle – regulacje prawne i systemy wsparcia" podczas Opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w październiku 2014 roku.

prezentacja pt. Przemysł w Dyrektywie EED  - utworzona w 2014 przez Robert Piątek PhD, do wykorzystania na niekomercyjnych stronach internetowych zgodnie z licencją Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Dobre praktyki

Mikroinstalacje PV - przyłączenie do sieci, zagadnienia wybrane

Nowa IRiESD skomplikowała sprawę przyłączania do sieci dobrze zaprojektowanych instalacji z 12-15 modułami. Temat dotyczy zarówno dobrych praktyk w zakresie projektowania instalacji w tej skali jak i regulacji prawnych, które proces projektowania komplikują narzuciając inwestorom nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie rozwiązania. Poniżej krótka prezentacja wprowadzająca w tę tematykę


Wysokosprawna kogeneracja

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu niesie potencjał zaoszczędzenia energii pierwotnej paliw i jest rekomendowanym rozwiązaniem tam, gdzie wielkość i profil zapotrzebowania na ciepło umożliwia spełnienie kryteriów stawianych wysokosprawnej kogeneracji. Poniżej krótka prezentacja wprowadzająca w tę tematykę


Termodynamika

Perpetuum mobile

W epoce krzykliwych promocji hasła marketingowe próbują przyciągnąć uwagę społeczności coraz bardziej kontrowersyjnymi sformułowaniami. O ile można zrozumieć i psychologiczne uzasadnić stosowania języka metafor w sloganach reklamowych to już w ulotkach informacyjnych o produktach, lub artykułach prasowych, wieloznacznych i wprowadzających w błąd treści należałoby się wystrzegać. Tymczasem radosna twórczość kwitnie i często dowiadujemy się o nowych cudownych rozwiązaniach, na miarę obietnic polityków w ramach każdej kolejnej kampanii wyborczej. Warto pamiętać, że fizyka stawia rzeczywistości pewne istotne ograniczenia i odnosić się sceptycznie do "epokowych" odkryć, póki nie zostaną zweryfikowane.

W ramach ciekawostek przywołuję termin perpetuum mobile, który podobnie jak kamień filozoficzny, stał się obsesją wielu.

Maszyna, która dawałaby pracę z niczego nazywa się PERPETUUM MOBILE I RODZAJU. Takiej maszyny nie ma - zgodnie z I Zasadą Termodynamiki nie można jej skonstruować.
Co więcej - nie da się także skonstruować PERPETUUM MOBILE II RODZAJU, tj. maszyny, która działając w sposób ciągły dawałaby pracę bez oddawania ciepła do otoczenia, innymi słowy pracowałaby bez strat (ze 100% sprawnością). Istnienie takiej maszyny zaprzeczyłoby II Zasadzie Termodynamiki.


Parametry pary wodnej na linii nasycenia i pary przegrzanej

Woda i para wodna to najpopularniejsze spośród praktycznie wykorzystywanych nośniki energii. Obliczenia cieplne w przypadku wody nie nastręczają większych trudności. W przypadku pary wodnej sprawa jest bardziej skomplikowana i wymaga stosowania tablic parowych, wykresu i-s lub kalkulatorów inżynierskich.

Darmowe kalkulatory właściwości płynów oraz różne płatne narzędzia (aplikacje i makra) do obliczeń termodynamicznych można znaleźć m.in. na stronach internetowych