Czytelnia » Regulacje prawne

Baza ważniejszych regulacji prawnych dotyczących systemu wsparcia poprawy efektywności energetycznej

W artykule znajdują się odsyłacze do tekstu starej i nowej ustawy o efektywności energetycznej oraz obowiązującego rozporządzenia audytowego i szczegółowego wykazu przedsięwzięć, za które można otrzymać świadectwa efektywności energetycznej.

Dokumenty te są często potrzebne podczas prac nad audytem efektywności energetycznej, aby potwierdzić kwalifikowalność analizowanych przedsięwzięć.


Przemysł w Dyrektywie EED


Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej obowiązuje od 4 grudnia 2012 roku, a Państwa Członkowskie miały obowiązek ją transponować do 5 czerwca 2014r. W Polsce, tradycyjnie, nie dotrzymano tego terminu a projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej wciąż jest w fazie konsultacji międzyresortowych w Rządzie i nie został nawet przekazany do Sejmu (piszę ten tekst w lipcu 2015). Tymczasem zapisy Dyrektywy EED będą miały wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw będących konsumentami energii oraz na budżety jednostek publicznych, które mają pełnić wzorcową rolę we wdrażaniu rozwiązań proefektywnościowych. Wątków do poruszenia jest wiele, ale w tym poście chcę się podzielić wybranymi aspektami Dyrektywy, które mają szczególne odniesienie dla przedsiębiorstw produkcyjnych będących konsumentami energii. Zapraszam do zapoznania sie z poniższą prezentacją, którą wygłosiłem w ramach Seminarium "Efektywność Energetyczna w przemyśle – regulacje prawne i systemy wsparcia" podczas Opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w październiku 2014 roku.Przegląd regulacji prawnych i procedur w energetyce cieplnej

Od osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do pracy przy eksploatacji lub dozorze urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymaga się znajomości przepisów prawa oraz procedur obowiązujących przy wykonywaniu tychże prac. Przeglądowe omówienie przepisów przeprowadza się zazwyczaj w ramach szkolenia przygotowującego do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną. Udostępniam przygotowaną przeze mnie prezentację dotyczącą wybranych przepisów dla grupy 2 - urządzenia, instalacje i sieci cieplne.