Oferta kierowana do prosumentów

czyli do osób rozważających zaangażowanie w energetykę obywatelską

Instalacje fotowoltaiczne

images

Mikrogeneracja czystej energii elektrycznej przez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej stała się ostanio bardzo popularna. Zwłaszcza w nowobudowanych domach, jedno- i wielorodzinnych, staje się pożądanym standardem. Coraz większe zainteresowanie pojawia się także ze strony zarządców obiektów użyteczności publicznej. Wynika to zarówno z postępu technicznego - oferowane dzisiaj rozwiązania są bardziej sprawne i trwałe, niż te sprzed kilku lat, jak i z powodów prawno-ekonomicznych (moduły i inwertery PV dzięki produkcji masowej są obecnie w korzystnych cenach a otoczenie prawne także sprzyja prosumentom dzięki systemowi opustów czy wprowadzeniu ulgi podatkowej).

Projektuję małoskalowe systemy fotowoltaiczne i oferuję kompleksowe ich wdrażanie.

Ważne jest zwrócenie uwagi na szereg korzyści dla Klienta zainteresowanego tego typu nowoczesnymi rozwiązaniami. Zacząć należy od świadomego wyboru rozwiązania bardziej przyjaznego dla środowiska. Na nasze decyzje wpływają bowiem przede wszystkim wartości, po stronie których się opowiadamy, a ekologia i czysta energia zajmują dośc wysokie miejsce w hierarchi wartości, zwłaszcza w regionach mocno dotkniętych problemem smogu.
Ale nie samymi ideami człowiek żyje - musi być jakieś uzasadnienie praktyczne. Przy obecnych średnich cenach energii w taryfie G oraz średnich cenach instalacji PV czas zwrotu nakładów jest rzędu 9 - 13 lat (w zależności od wielkości instalacji, rodzaju konstrukcji wsporczej oraz zastosowanej technologii). Ta wielkość nie uwzględnia dotacji ani ulgi podatkowej i dotyczy dobrze zaprojektowanej instalacji prosumenckiej. Trwałość modułów jest rzędu 25-35 lat, osprzętu 10-20 lat. Inwestycja nie przynosi przychodów, tylko oszczędności, i ma relatywnie długi czas zwrotu. Rentowność poprawia wprowadzona od stycznia 2019 ulga termomodernizacyjna dla podatku dochodowego (zazwyczaj o około 2 lata) oraz dostępność kapitału zewnętrznego w postaci dotacji (programy lokalne) lub niskooprocentowanych pożyczek (program Czyste Powietrze, EkoPożyczki w bankach komercyjnych).
Do kategorii finansowej należy też ochrona przed podwyżkami cen energii. Zdjaę sobie sprawę, że oficjalna narracja polityków mówi, że ceny energii nie wzrosną, ale jest to sprzeczne ze wszystkimi dokumentami strategicznymi dla energetyki i z logiką. Zresztą sami obserwujemy, że ceny rosną - podwyżki są jedynie chwilowo powstrzymywane mechanizmami rekompensat dla sprzedawców energii z budżetu państwa. Taka sytuacja nie może trwać zbyt długo, gdyż są pilniejsze potrzeby budżetowe. Należy się więc liczyć z tym, że ceny energii będą rosły. Trudno przewidzieć tylko kiedy i o ile. Im więcej energii pokrywa się z własnej elektrowni słonecznej tym większa odporność na zmiany cen i szysbsz czas zwrotu z inwestycji.
Na koniec można wskazać na efekty uboczne inwestycji - instalacja często podnosi wartość nieruchomości. Zazwyczaj też poprawia (lub nie zaburza) estetykę, choć to nie zawsze jest regułą.

Spośród aktualnej oferty rynkowej rekomenduję stosowanie modułów monkrystalicznych oraz inwerterów SolarEdge. Zainteresowanych posiadaniem małej elektrowni słonecznej na swoim dachu zapraszam do współpracy - chętnie Państwu doradzę w zakresie korzystnych rozwiązań.

Mój prąd z mojej elektrowni z ulgą podatkową i dotacją 5000 zł - zapraszam do współpracy

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Doradztwo

konsulting

Czasem z dużym niepokojem obserwuję to co dzieje się na rynku. Przykład - zaraz po przegłosowaniu poprawki p. Brymory w Sejmie, przed przekazaniem ustawy o OZE do Senatu, rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę akcje firm zachęcające każdego, aby został prosumentem, obiecując ludziom wspaniałe perspektywy na dodatkowe dochody. Niestety, w wielu przypadkach była to zwykła ściema marketingowa sprzedawców nastawiona na pospieszne podpisanie umowy i zgarnięcie prowizji.

Nie jestem sprzedawcą, dlatego nie mam zamiaru wywierać presji aby zachęcać lub zniechęcać do konkretnych rozwiązań prosumenckich. Podkreślam, że nie jestem związany umowami lojalnościowymi czy kontraktami prowizyjnymi z żadnym dostawcą rozwiązań OZE, ale prowadzę działalność w zakresie kompleksowego wdrażania instalacji fotowoltaicznych.
Jeżeli nie masz wątpliwości, bo samodzielnie przeanalizowałeś temat od strony technicznej, prawnej i ekonomicznej, to nie potrzebujesz moich usług. Jeżeli jednak Twoja wiedza pochodzi tylko z jednego źródła, i to w dodatku takiego, które ma interes w tym, abyś skorzystał z konkretnej oferty, to rozważ czy pomoc doradcy, który zweryfikuje informacje i przedstawi silne i słabe strony Twojego projektu oraz zwróci uwagę na szanse i ryzyka mu towarzyszące, nie byłaby wskazana.

Doradztwo może obejmować zarówno przygotowanie zwartego opracowania lub porady i konsultacje ustne, e-mailowe lub telefoniczne. Czasem może zajść potrzeba zrecenzowania dokumentów przygotowanych przez innych analityków lub oferentów, czy też sprawdzić poprawność założeń lub obliczeń. W zależności od sytuacji doradztwo może być rozliczane w oparciu o stawki godzinowe lub za kwotę uzgodnioną za dane zadanie.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Analizy możliwości, weryfikacja opłacalności

analizy techniczno-ekonomiczne

Efektem pracy doradcy jest najczęściej opracowanie, które ma różny zakres i charakter w zależności od potrzeb Klienta. Często opracowania pt. "Audyt Energetyczny" są wymagane przez instytucje finansujące na etapie aplikowania o środki. Analizy takie mogą też być bardzo użyteczne dla Inwestora i wspomagać proces decyzyjny wyboru określonego scenariusza/rozwiązania. Ważnymi elementami takich opracowań mogą być np.

  • weryfikacja techniczna przedsięwzięcia
  • weryfikacja ekonomiczna przedsięwzięcia
  • weryfikacja prawno-organizacyjna przedsięwzięcia
  • pozyskanie jednej lub kilku ofert na realizację przedsięwzięcia
  • prognoza rentowności przedsięwzięcia
  • analiza SWOT przedsięwzięcia
  • plan zarządzania ryzykiem
  • pozyskanie dofinansowania ze środków publicznych
  • opracowanie koncepcji lub dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym


Jeżeli masz potrzeby w wymienionym lub podobnym zakresie i szukasz rzetelnego doradcy to zapraszam do współpracy. Jeżeli szukasz kogoś kto tylko potwierdzi to co sam już wiesz i nie jesteś gotowy usłyszeć niewygodnych pytań lub zaakceptować wątpliwości to lepiej poszukaj innego doradcy.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Czyste ogrzewanie

images

Smog daje się nam wszystkim we znaki i jest realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, wpływającym przede wszystkim na jednostki najsłabsze - niemowlęta, dzieci, osoby w podeszłym wieku i osoby chorowite. Najwyższy czas zmian w sposobie ogrzewania naszych domów.
Niektóre działania można podjąć od razu samodzielnie, np. zakup lepszego paliwa czy zmiana sposobu eksploatowania urządzeń grzewczych (zobacz poradnik dotyczący czystego spalania węgla).

Prędzej czy później niezbędna będzie jednak inwestycja w nowe źródło ciepła i być może przebudowę instalacji grzewczej. I tu mogę Ci pomóc - przeanalizuję Twoją sytuację i wykonam analizę porównawczą dopuszczalnych rozwiązań. Jeżeli zdecydujesz się na któryś z rekomendowanych przeze mnie wariantów to mogę pomóc Ci w jego wdrożeniu.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną