Oferta kierowana do prosumentów

czyli do osób rozważających zaangażowanie w energetykę obywatelską

Doradztwo

konsulting

Czasem z dużym niepokojem obserwuję to co dzieje się na rynku. Przykład - zaraz po przegłosowaniu poprawki p. Brymory w Sejmie, przed przekazaniem ustawy o OZE do Senatu, rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę akcje firm zachęcające każdego, aby został prosumentem, obiecując ludziom wspaniałe perspektywy na dodatkowe dochody. Niestety, w wielu przypadkach była to zwykła ściema marketingowa nastawiona na pospieszne podpisanie umowy sprzedaży produktów i usług danej firmy - dostawcy rozwiązań OZE.

Nie mam zamiaru ani zachęcać ani zniechęcać Cię do konkretnych rozwiązań prosumenckich. Podkreślam, że na dzień dzisiejszy nie jestem związany umowami lojalnościowymi czy kontraktami prowizyjnymi z żadnym dostawcą rozwiązań OZE, co pozwala, aby mnie traktować jako eksperta niezależnego.
Jeżeli nie masz wątpliwości, bo samodzielnie przeanalizowałeś temat od strony technicznej, prawnej i ekonomicznej to nie potrzebujesz moich usług. Jeżeli jednak Twoja wiedza pochodzi tylko z jednego źródła, i to w dodatku takiego, które ma interes w tym, abyś skorzystał z konkretnej oferty, to rozważ czy pomoc niezależnego doradcy, który zweryfikuje informacje i przedstawi silne i słabe strony Twojego projektu oraz zwróci uwagę na szanse i ryzyka mu towarzyszące, nie byłaby wskazana.

Doradztwo może obejmować zarówno przygotowanie zwartego opracowania lub porady i konsultacje ustne, e-mailowe lub telefoniczne. Czasem może zajść potrzeba zrecenzowania dokumentów przygotowanych przez innych analityków, czy też sprawdzić poprawność założeń lub obliczeń. W zależności od sytuacji doradztwo może być rozliczane w oparciu o stawki godzinowe lub za kwotę uzgodnioną za dane zadanie.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Analizy możliwości, weryfikacja opłacalności

analizy techniczno-ekonomiczne

Efektem pracy doradcy jest najczęściej opracowanie, które ma różny zakres i charakter w zależności od potrzeb Klienta. Ważnymi elementami takiego opracowania może być np.

  • weryfikacja techniczna przedsięwzięcia
  • weryfikacja ekonomiczna przedsięwzięcia
  • weryfikacja prawno-organizacyjna przedsięwzięcia
  • pozyskanie jednej lub kilku ofert na realizację przedsięwzięcia
  • prognoza rentowności przedsięwzięcia
  • analiza SWOT przedsięwzięcia
  • plan zarządzania ryzykiem
  • pozyskanie dofinansowania ze środków publicznych
  • opracowanie koncepcji lub dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym


Jeżeli masz potrzeby w wymienionym lub podobnym zakresie i szukasz rzetelnego doradcy to zapraszam do współpracy. Jeżeli szukasz kogoś kto tylko potwierdzi to co sam już wiesz i nie jesteś gotowy usłyszeć niewygodnych pytań lub zaakceptować wątpliwości to lepiej poszukaj innego doradcy.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Instalacje fotowoltaiczne

images

Mikrogeneracja energii elektrycznej przez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza w nowobudowanych domach jedno i wielorodzinnych oraz na obiektach użyteczności publicznej. We współpracy z firmami instalatorskimi oferuję wdrażanie małoskalowych (do 40 kWp) systemów fotowoltaicznych.

Ważne jest zwrócenie uwagi na motywację Klienta zainteresowanego tego typu nowoczesnymi rozwiązaniami. Przy obecnych średnich cenach energii oraz cenach modułów solarnych i osprzętu typowy czas zwrotu nakładów jest rzędu 8-15 lat. Trwałość modułów jest rzędu 25 lat, osprzętu 8-15 lat. Inwestycja nie jest więc biznesem, dzięki któremu oszczędzamy czy zarabiamy, ale świadomym wyborem rozwiązania bardziej przyjaznego środowisku o relatywnie długim czasie zwrotu. Często istnieją możliwości pozyskania dofinansowania do takiej inwestycji, które nieco poprawia jej rentowność. Największy wpływ ma jednak etap projektowania - właściwy dobór wielkości instalacji oraz decyzja o zastosowaniu odpowiednich komponentów systemu (pod względem trwałości, funkcjonalności i efektywności działania).

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Czyste ogrzewanie

images

Smog daje się nam wszystkim we znaki i jest realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, wpływającym przede wszystkim na jednostki najsłabsze - niemowlęta, dzieci, osoby w podeszłym wieku i osoby chorowite. Najwyższy czas zmian w sposobie ogrzewania naszych domów.
Niektóre działania można podjąć od razu samodzielnie, np. zakup lepszego paliwa czy zmiana sposobu eksploatowania urządzeń grzewczych (zobacz poradnik dotyczący czystego spalania węgla).

Prędzej czy później niezbędna będzie jednak inwestycja w nowe źródło ciepła i być może przebudowę instalacji grzewczej. I tu mogę Ci pomóc - przeanalizuję Twoją sytuację i wykonam analizę porównawczą dopuszczalnych rozwiązań. Jeżeli zdecydujesz się na któryś z rekomendowanych przeze mnie wariantów to mogę pomóc Ci w jego wdrożeniu.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną