o mnie

O mnie

Jestem analitykiem zajmującym się przede wszystkim doradztwem energetycznym. Interesuję się energią i jej środowiskowymi, ekonomicznymi i prawnymi uwarunkowaniami praktycznymi. W skrócie
E3 = Energia × Ekologia × Ekonomia
czyli racjonalne ekonomicznie prośrodowiskowe rozwiązania energetyczne. Ekologii nie traktuję ideologicznie i staram się patrzeć na problem szerzej nie ulegając takiemu czy innemu, przeciwnemu mu, lobbingowi.

E3 = Energy × Enviroment × Economy

Wykształcenie

Jestem energetykiem absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1997).

Po studiach podjąłem pracę w Instytucie Techniki Cieplnej i kontynuowałem naukę na studium doktoranckim. W 2003 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

W 2005 roku ukończyłem zdalny kurs “Biogas Technology” w języku angielskim na Uniwersytecie w Halmstadt.

więcej o wykształceniu

Doświadczenie

Pracę zaczynałem od krótkich epizodów praktyki miesięcznej na KWK Budryk w Ornontowicach (1992) oraz zaraz po studiach 3-miesięcznego zatrudnienia jako inżynier ds. ochrony środowiska w ZPBE Energopomiar (1997).

Od 1997 do 2004r. byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.

Od 2004 do 2009 pracowałem w NILU Polska (spółka córka NILU Norweskiego Instytutu Badań Powietrza) na samodzielnym stanowisku specjalisty. Moje zaangażowanie w sprawy firmy zostało docenione i w krótkim czasie zostałem dyrektorem-prokurentem Spółki. W tym czasie nabyłem kompetencje managerskie — administrowanie małą firmą i zarządzanie zespołem ludzkim oraz aplikowanie i rozliczanie pomocy publicznej.

Kolejne wyzwanie podjąłem w 2009r. tworzenia firmy w formie spółki akcyjnej. Pracowałem początkowo jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za strategię rozwoju, negocjacje z rolnikami i dostawcami technologii oraz wszelkie kwestie techniczne i analizy finansowe projektów. W kolejnym roku, jako doradca zarządu, ograniczałem się do spraw merytorycznych i weryfikacji ofert i prognoz. Niestety deklarowane przez rząd wsparcie dla OZE mocno kulało i ten projekt biznesowy się nie powiódł.

Będąc bogaty w doświadczenia postanowiłem wykorzystać je w ramach własnej działalności gospodarczej. W ten sposób w 2011 roku rozpoczęło się to, co nazwałem Co-OPERATIO

więcej o doświadczeniu zawodowym

Przekonania

W życiu kieruję się tradycyjnymi, konserwatywnymi wartościami. Światopoglądowo identyfikuję się jako zaangażowany katolik — dla mnie fakt, że zostałem odkupiony przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ma wpływ na moje codzienne wybory osobiste, społeczne i biznesowe.

Moja firma istnieje po to, by współpracować z klientami dla poprawy ich kondycji, usuwania przeszkód i wykorzystania nadarzających się okazji. Moja rola polega na tym, aby udoskonalać i poprawiać to, co wydaje się dobre, ale może być lepsze. “Dobre” i “znane” bowiem bardzo często jest wrogiem “lepszego” i “nowego”. Swoje wysiłki skupiam głównie w dziedzinach związanych z moim wykształceniem — energetyką i inżynierią środowiska, ale nie tylko. Poszerzam dziedzinę o wiedzę nabytą w ramach moich zainteresowań oraz tych umiejętności, które nabyłem niejako “po drodze”. W potrzebie w realizowane przeze mnie projekty angażuję także pasjonatów i specjalistów, z którymi szczęśliwie przecięła się ścieżka mojego życia.

W biznesie ważne jest dla mnie budowanie trwałych relacji, opartych o wzajemny szacunek. Życie jest zbyt krótkie na to, aby tracić czas na interesy z kimś, kogo nie szanujesz lub kto nie szanuje Ciebie. Traktuję swoich Klientów i Partnerów biznesowych poważnie i oczekuję, że również oni będą mnie poważnie traktować.


start | O mnie GO TO O mnie | | | | Oferta | Kontakt