o mnie

Doświadczenie

Moje życie zawodowe dostarczyło mi wiele różnorodnych doświadczeń — pracowałem zarówno jako członek zespołu, jak i na stanowiskach samodzielnych i managerskich. Prowadziłem zarówno badania naukowe, jak i projekty wdrożeniowe. Przez kilka lat byłem nauczycielem akademickim. Realizowałem, zarządzałem i rozliczałem międzynarodowe projekty naukowe. Opracowywałem ekspertyzy i studia techniczno-ekonomiczne. Sprawdziłem się zarówno w pracach merytorycznych, jak i w działaniach o charakterze organizacyjnym i marketingowym

Kariera zawodowa

Zaraz po studiach zatrudniłem się w charakterze inżyniera ds. ochrony środowiska w ZPBE Energopomiar, dzięki czemu poznałem kilka polskich elektrowni oraz zdobyłem podstawowe doświadczenie zwiazane z wykonywaniem pomiarów emisji pyłowogazowych oraz opracowywania raportów z tychże pomiarów. Był to jednak dość krótki epizod, gdyż szybko zdecydowałem się podjąć pracę na Politechnice Śląskiej, aby kontynuuować edukację. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej jest renomowaną jednostką znaną wśród termodynamików w całym kraju. Tu miałem dobre warunki do porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań naukowych z obszaru spalania paliw, nowoczesnych technologii energetycznych a także modelowania numerycznego konwekcyjnej wymiany ciepła. Tu kształtował sie mój warsztat rozwiązywania problemów, pracowitości i wytrwałośc oraz uczciwość samodzielnego prowadzenia badań. Dzięki doświadczeniu pracy w ITC dziś mogę odważnie mierzyć się z problemami wykraczającymi poza ramy mojego formalnego wykształcenia i odnosić sukcesy lub wyciągać pozytywne wnioski z porażek.

Po obronieniu rozprawy doktorskiej rozpocząłem pracę w biznesie w NILU Polska, która formalnie była mikroprzedsiębiorstwem z przewagą kapitału zagranicznego. NILU to Norweski Instytut Badań Powietrza znana na świecie jednostka badawczorozwojowa w dziedzinie współczesnych problemów jakości powietrza, emisji zanieczyszczeń i zarządzania problemami środowiskowymi. Rozpocząłem jako specjalista ds. ochrony powietrza i energetyki odnawialnej było to samodzielne stanowisko odpowiadające kierownikowi projektu, jednak bez zarządzania budżetem. Po niecałych dwóch latach zostałem dyrektorem-prokurentem Spółki, samodzielnie prowadząc formalne sprawy spółki, gdyż Zarząd na stałe przebywał w Norwegii. W tym czasie zdobyłem wiele zupełnie nowych kompetencji związanych z administrowaniem i zarządzaniem małą firmą oraz z aplikowaniem i rozliczaniem dotacji, zwłaszcza w projektach finansowanych przez Komisję Europejską.

W 2009 roku podjąlem kolejne wyzwanie start-up w Warszawie. Zostałem wiceprezesem zarządu spółki akcyjnej Enekoinwest, której celem była uruchomienie programu budowy biogazowni rolniczych wraz z, i dla plantatorów buraka cukrowego, zrzeszonych w ramach KZPBC. Niestety wsparcie dla OZE nie rozwijało się w naszym kraju w takim tempie, ani w takim kierunku jak zapowiadali to politycy i ten projekt biznesowy, jak wiele innych w tym czasie z tej branży, nie wypalił.

Z tego powodu w 2011 roku rozpocząłem działalność gospodarczą całkowicie na swoje konto, świadcząc przede wszystkim usługi eksperckie związane z energetyką analizy ryzyka, biznesplany, koncepcje, optymalizacje taryf etc. Specjalizuję się w zagadnieniach dotyczacych poprawy efektywności energetycznej, głównie w przemyśle. Pomagam wypełnić obowiązki, osczędzać energię, zmniejszać koszty, uzyskiwać premię w białych certyfikatach, planować inwestycje i aplikować o ich dofinansowanie. Współpracuję, aby to co DOBRE stawało się LEPSZE.

Zapraszam do współpracy z Co-OPERATIO!

W okresie od 2011 roku podejmowałem też okresową współpracę m.in z PGEE Spółka z o.o., SIMP oddział Gliwice, Grupa Silesia SIMP Spółka z o.o., Fundacją na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki ZIELONY FENIKS i Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Powołałem do istnienia Konsorcjum Eksperckie Synergia na potrzeby realizacji audytów energetycznych przedsiębiorstw energochłonnych.


intro | o mnie     |     oferta | kontakt