privacy policy

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  • Generalnie szanuję Państwa i swoją prywatność i staram się tutaj nie wykorzystywać technologii gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w formie zautomatyzowanej. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, dobrowolnie udostępnionych, będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Dane statystyczneh mogą być zbierane dla analizowania ruchu na stronie internetowej.

  • Podanie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Masz wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Linkedin, Microsoft, Twitter których narzędzia i API mogą być zainstalowane w witrynie. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Masz prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. CoOPERATIO nie przetwarza danych osobowych w celu profilowania użytkowników, ale niektóre wtyczki zainstalowane w CMS mogą jakieś formy profilowania stosować nie jestem w stanie wszystkiego kontrolować. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, proszę po prostu dostosować ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

  • Zanim ujawnią mi Państwo dane osobowe innej osoby, musicie Państwo uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z moją polityką prywatności.

  • Strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika. Pliki cookie można zablokować z poziomu przeglądarki. Zablokowanie wszystkich plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność korzystania z niniejszej strony.

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Co-OPERATIO Robert Piątek z siedzibą w Rybniku, ul. T. Kościuszki 54/311, kod pocztowy 44-200, adres e-mail: , tel. 517468250