> audyty energetyczne

Świadectwa efektywności energetycznej

System wsparcia działań na rzecz efektywności energetycznej za pomocą premii finansowej w postaci sprzedaży praw majątkowych, tzw. białych certyfikatów, został wprowadzony w Polsce Ustawą o Efektywności Energetycznej. Kto i za co może taką premię uzyskać? Ile wynosi taka premia? Jak wygląda proces aplikowania o te środki? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają Państwo przy okazji współpracy ze mną.

W dużym skrócie:

Białe Certyfikaty są notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii prawami majątkowymi z grupy TGEefx. Reprezentują one zaoszczędzoną energię finalną, wyrażoną w toe, w wyniku wdrożenia przedsięwzięć służących poprawie energetycznej, zgłoszonych w trybie postępowania administracyjnego wniosków do Prezesa URE. Popyt na te walory wynika z obowiązków nałożonych na uczestników rynku energii w ustawie o efektywności energetycznej. Wartość białego certyfikatu podlega prawom popytu i podaży na rynku towarowym organizowanym przez TGE. Notowania w pierwszej połowie 2022 roku są na poziomie pomiędzy 2,0 a 2,8 tys. zł/toe.

Dla kogo?

Jeżeli planujesz wdrożenie przedsięwzięć, w wyniku których oszczędności energii końcowej (ciepła lub paliw) przekroczą 420 GJ/rok lub energii elektrycznej 120 MWh/rok, to potencjalnie możesz być beneficjentem tego systemu i powinieneś zainteresować się tematem. Szczegóły w ustawie o efektywności energetycznej.

Oferuję Państwu:

  • doradztwo, w celu wstępnej weryfikacji sensowności starania się o białe certyfikaty
  • przeprowadzanie audytów efektywności energetycznej ex ante (dla planowanych przedsięwzięć) i ex post (dla wdrożonych przedsięwzięć) w celu potwierdzenia uzyskanego efektu energetycznego
  • opracowanie wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej i pomoc w kompletacji załączników

Jestem także otwarty na możliwość występowania w charakterze podmiotu upoważnionego, reprezentując Państwa Firmę przed URE w celu pozyskania białych certyfikatów na planowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub na przygotowanie szkoleń i warsztatów dla Państwa firmy, w czasie których wyjaśniam praktyczne, formalno-prawne i techniczne aspekty systemu wsparcia efektywności energetycznej

Przykładowe pozyskane białe certyfikaty
  • najstarsze (przetargowe): świadectwo z dnia 2015-10-23 o nr PL00440/2/01883/2014 dla Tauron Wytwarzanie SA; PSPEE dotyczące zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, oszczędność energii finalnej 317,23 toe
  • najświeższe (chyba, bo URE strasznie długo analizuje wnioski): świadectwo z dnia 2022-05-30 o Nr 8565/4/F/00257/2022 dla Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu; PSPEE dotyczące ograniczenie strat w sieci ciepłowniczej, oszczędność energii finalnej 30,456 toe
  • największa oszczędność energii finalnej: świadectwo z dnia 2021-06-18 o Nr 7126/4/F/00564/2021 dla Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA; PSPEE dotyczące modernizacji urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, oszczędność energii finalnej 1194,759 toe
  • najmniejsza oszczędność energii finalnej: świadectwo z dnia 2020-09-29 o Nr 6126/4/F/68580/2020 dla KOMSTA Okna i Drzwi SA; PSPEE dotyczące modernizacji oświetlenia, oszczędność energii finalnej 14,553 toe

Łącznie pozyskałem już białe certyfikaty dotyczące średnich rocznych oszczędności energii pierwotnej przekraczających 7,5 tys. toe. Dotyczyły one zarówno prostych przedsięwzięć (jak np. modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki budowlanej i doceplenie przegród), jak i modernizacji systemów ciepłowniczych oraz odzyskiwania energii i modernizacji urządzeń i instalacji wykorzytywanych w procesach przemysłowych.

Zapraszam do współpracy!


GO TO: intro | o mnie | oferta :: :: :: :: ::     |     kontakt