oferta

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny stanowi narzędzie analityczne w procesie racjonalizacji gospodarki energetycznej. Typowy audyt obejmuje następujące elementy:

  • identyfikację stanu istniejącego (ustalenie stanu bazowego),
  • ocenę potencjału oszczędności energii,
  • wskazanie środków zmniejszenia zużycia energii
  • i ocenę ekonomiczną przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.

To, czym audyty mogą się różnić, to przede wszystkim zakres, poziom szczegółowości, metodologia i cel przeprowadzenia analizy

więcej o rodzajach audytu

Po co zazwyczaj przeprowadza się audyty energetyczne?

  • aby zracjonalizować gospodarkę energetyczną, obniżyć koszty zaopatrzenia w nośniki energii oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko
  • aby aplikować o dofinansowanie ze środków publicznych do planowanej inwestycji audyty są obligatoryjnym załacznikiem w większości programów pomocowych
  • aby uzyskać premię za efektywność tzw. białe certyfikaty czyli świadectwa efektywności energetycznej
  • aby przygotować się do wdrożenia systemu zarządzania energią, opartego na ISO 50001 lub alternatywnych zasadach
  • aby wypełnić obowiązek wynikający z dyrektywy EED i ustawy o efektywności energetycznej

Zainteresowany? Zapraszam do kontaktu i do współpracy!

Audyt i co dalej?

Sam audyt nie przynosi żadnych oszczędności. Oszczędności przynoszą wdrożenia wskazane w audycie. Czasami sa to bezinwestycyjne lub niskonakładowe działania, czasami wymagany jest kapitał w celu przeprowadzenia bardziej skomplikowanej modernizacji. Często w trakcie audytu okazuje się, że dane eksploatacyjne w interesującym z punktu widzenia poprawy efektywności energetycznej obszarze są niepewne i konieczne jest prowadzenie obserwacji lub pomiarów, aby założenia projektowe dla inwestycji były jednoznaczne.
Jeżeli tylko zechcesz to pomagamy Ci dalej aby utrzymać efekt oszczędności na dłużej, zachęcamy do wprowadzenia systemu zarządzania energią.


GO TO: intro | o mnie | oferta :: :: :: :: ::     |     kontakt