Czytelnia » Dobre Praktyki


Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu niesie potencjał zaoszczędzenia energii pierwotnej paliw i jest rekomendowanym rozwiązaniem tam, gdzie wielkość i profil zapotrzebowania na ciepło umożliwia spełnienie kryteriów stawianych wysokosprawnej kogeneracji. Poniżej krótka prezentacja wprowadzająca w tę tematykę